Coaching na delovnem mestu

Coaching na delovnem mestu je namenjen opremljanju zaposlenih in vodij z orodji, znanjem in priložnostmi, ki jih potrebujejo, da v celoti razvijejo svoj potencial.

Mnoge organizacije, raziskave in voditelji coaching prepoznavajo kot ključno kompetenco vodenja in upravljanja, poleg tega pa zanj narašča tudi povpraševanje s strani zaposlenih. Coachi so posebej usposobljeni posamezniki, ki vodjam in zaposlenim v podjetjih pomagajo pri rasti, krepitvi ustvarjalnosti, razvoju in dosežkih skozi odpravljanjem ovir na poti do uspeha. V zaposlenih spodbujajo predanost in željo, da dosežejo skupne organizacijske cilje. Omogočen jim je razvoj lastnega potenciala in maksimiranje delovne uspešnosti. Z vključevanjem posameznika se krepita tudi kolektiv in vodstvo.

Pomemben vidik coachinga je, da omogoča prilagoditev na posameznika in podjetje. Ne vključuje le enega univerzalnega programa, posplošenega na vse ljudi in situacije, temveč je prirejen za določene potrebe in zahteve v danem kontekstu. Coaching zagotavlja prilagodljive smernice na podlagi opazovanja individualnega in skupinskega delovanja, povratnih informacij ter sodelovanja z zaposlenimi pri oblikovanju učnih ciljev, ki temeljijo na njihovih edinstvenih potrebah.

Poleg izboljšanja splošne atmosfere in počutja zaposlenih, lahko na delovno mesto prinese še sledeče izboljšave:

    1. Coaching izboljša uspešnost zaposlenih.
Tovrstni programi okrepijo individualne veščine in pomagajo zaposlenim razumeti njihovo vlogo v skupini in organizaciji. Ko so ljudje opremljeni z znanjem o tem zakaj je njihovo delo pomembno ter kako ga učinkovito opravljati, se uspešnost dvigne na višji nivo.

    2. Coaching pomaga doseči več in višje cilje.
Doseganje ciljev je eden najpomembnejših razlogov za uvajanje coachinga na delovno mesto, saj pomaga poganjati trajne spremembe z določanjem dosegljivih osebnih in poslovnih ciljev. Osebni cilji se osredotočajo na posameznikov zaposlitveni trening v določenem osebnostnem kontekstu in na njegov tekoči karierni razvoj. Poslovni cilji pa se ukvarjajo z napredkom celotne organizacije in doseganjem ciljev podjetja, kar skozi coaching postaja vse bolj učinkovito.

    3. Coaching ustvarja tesnejše timske vezi.
Napredovanje na individualnem in ekipnem nivoju vključuje ustvarjanje tesnejših in bolj sproščenih odnosov, prepletenih z medsebojno pomočjo in občutkom vključenosti ter pripadnosti. Posledično naraste tudi delovna motivacija. Poleg tega tovrstni odnosi omogočajo priložnost za pozitivno komunikacijo in vzajemne povratne informacije.

    4. Coaching pomaga pri vzpostavitvi bolj odprte komunikacije.
Odprta, iskrena komunikacija je vedno primarna korist coachinga. Vzpostavljanje medsebojnega zaupanja in konstruktivno izmenjavanje mnenj ter povratnih informacij igra ključno vlogo pri grajenju zdravega okolja v podjetju. Sprotno sodelovanje in usmerjanje v popravke napak so vodilnega pomena za preprečevanje kopičenja težav.

    5. Coaching pomaga pri razvoju sposobnosti reševanja problemov.
Osrednji namen coachinga je pomoč zaposlenim, da razvijejo sposobnost učinkovitega reševanja problemov. Skozi tovrsten proces se namreč naučijo boljših tehnik in posledično  večje samozavesti pri odločanju in premagovanju ovir, kar vodi tudi v višjo stopnjo samostojnosti. Ob nastanku problema se tako namesto zaustavitve procesov oz. blokade usmerijo v samostojno iskanje rešitev.

    6. Coaching povečuje vpletenost zaposlenih.
Redno posluževanje coachinga je eden najboljših načinov vključevanja zaposlenih. Za zaposlene, ki se v svojem delovnem okolju počutijo vključeno, je namreč veliko manj verjetno, da bi z delovnega mesta odšli, poleg tega pa prinašajo višjo stopnjo produktivnosti in nižje finančne izgube.
Ključnega pomena je dejstvo, da so tovrstne veščine zaposlenih, zdravi medsebojni odnosi in delovno okolje ter optimizacija dela in produktivnosti nepogrešljiv pogoj za uspešnost in konkurenčnost podjetij.

Želite več informacij ali podrobnejšo ponudbo?

041 55 82 82 (delavniki, 8.30 - 17.00)

Preberite še:
Individualni coaching
CoachingPrenesi eRevijo

Za dobro duševno zdravje; št. 14, Pomlad 2024

Prenesi
Ta stran uporablja piškotke. Več
Strinjam seNe strinjam se