Mladi in droge

Droge lahko razdelimo na zakonite in nezakonite. Poleg zdravil, ki se jih načeloma uporablja zgolj v medicinske namene, med zakonite droge uvrščamo še alkohol, tobak in pravi čaj. Med nezakonite droge uvrščamo kanabioide, opiate, kokain, halucinogene droge in sintetične droge. V Sloveniji sta najpogosteje zlorabljeni drogi marihuana in hašiš, ki jih uvrščamo med kanabioide.

Znaki zasvojenosti


Ločimo psihološko in telesno zasvojenost. Na podlagi vedenja opazimo znake, ki kažejo na zasvojenost. Mednje lahko vključujemo nezmožnost sprostitve, nepredvidljivo vedenje z nasilnim menjavanjem razpoloženja, poslabšanje telesnega izgleda, nepovezan govor in/ali dolgo govorjenje, hiperaktivnost,... Kljub znakom, ki jih lahko opazimo v vedenju, posameznik sam pri sebe nazadnje spozna in prepozna, da je zasvojen.

Kako pomagati posameznikom pri tvegani uporabi drog

Zasvojenost z drogami se povezuje s mnogimi področji posameznikovega življenja. Zelo je pomembno, da posameznikov ne obsojamo, saj si bomo s tem veliki večini primerov samo zaprli vrata, da bi nas oseba, ki potrebuje pomoč pustila blizu. Pomembno je na situacijo posameznikov gledati iz nekega nevtralnega stališča.
Izjemnega pomena je primarna preventiva, ki cilja na celotno normalno, zdravo  populacijo, ki ne uživa drog. Namen je krepitev zdravja vse populacije in preprečevanje zdravstvene škode in obolenj. Gre za splošno pomoč zdravi večini, da ta sploh ne bi pričela z uživanjem drog. Sem spada najširše informiranje in posredovanje objektivnih informacij o drogah na primer v obliki delavnic, treningov socialnih veščin. Ko pa posamezniki že stopijo v stik z drogo, so na primer občasni uživalci droge, prideta v poštev sekundarna preventiva in za kronične zasvojence, terciarna preventiva, ki pomagata posameznikom, da drogo prenehajo uživati, ostanejo v abstinenci ali pa da neozdravljivim pomagajo pri preživljanju preostalega življenja na čim bolj človeški način. 


Metode zdravljenja se med seboj prepletajo, vendar so še uspešnejše, če jih zraven spremlja psihoterapija. Psihoterapevtske tehnike so na primer vedenjsko-kognitivna, partnerska, družinska terapija, treningi sproščanja in trening veščin. Psihoterapija se ukvarja z razumevanjem vzrokov odvisnosti, postopnem sprejemanju realnosti, učenju veščin za premagovanje stresa.

Oglejte si
naše terapevte, ki pomagajo pri odvisnostih


Zdravljenje v terapevtskih skupnostih in komunah je usmerjeno na abstinenco ter na radikalne spremembe osebnosti, mišljenja, vrednostnega sistema, življenjskega stila. Ljudje s skupnim življenjem in delom v komuni ali terapevtski skupnosti skušajo ustvariti kolektivni smisel za življenje in si med seboj, kar je najpomembnejše, pomagati. Najprej so bile terapevtske skupnosti in komune namenjene odvisnikom od heroina, danes pa so ponekod že ustanovljene skupnosti namenjene odvisnikom od drugih drog (na primer alkohola, marihuane, kokaina…). V Sloveniji so terapevtske skupine tiste, ki so v porastu, komune pa v številu malce nazadujejo.

Skupine za samopomoč imajo navadno lastna, interna pravila, po katerih se razlikuje od ostalih skupin. Skupne značilnosti pa so, da gre to za majhne skupine, usmerjene na problem, kjer so člani enakopravni in sledijo skupnemu cilju s skupnim delovanjem. Vodilno pravilo pa je pomagati drug drugemu.
Med uporabniki drog, ki prvič vstopajo v program zdravljenja se v Sloveniji povečuje delež odvisnikov od konoplje. Leta 2007 je bilo takih prvih iskalcev pomoči 6,5 odstotka, v letu 2015 pa že 38,6 odstotka.


Slovenska društva za informiranje, pomoč in svetovanje posameznikom povezanim z drogo


Združenje DrogArt je zasebna neprofitno volonterska organizacija ustanovljena leta 1999 z glavnim namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Glavna področja delovanja Združenja so informiranje in svetovanje, info točka, terensko delo na prireditvah elektronske glasbe, izvajanje delavnic Izberi sam z namenom zmanjševanja škode na področju alkohola med mladimi, publicistična dejavnost in raziskovanje. Združenje DrogArt ima od leta 2005 status humanitarne organizacije. Vizija Združenja DrogArt je zmanjšati tveganja povezana z uporabo drog in alkohola v Sloveniji. Naše vrednote so sodelovanje, pomoč, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.DrogApp – mobilna aplikacija za zmanjševanje škode zaradi drog
DrogApp je mobilna aplikacija, ki uporabnikom nudi informacije o drogah in tveganjih, povezanih z uporabo drog, smernice za zmanjševanje škode ter o osnovnih postopkih prve pomoči v primeru predoziranj ali drugih akutnih zdravstvenih zapletov zaradi uporabe drog (npr. vročinski udar, epileptični napad, srčni infarkt ...). Pomembna funkcija aplikacije je tudi sprotno obveščanje uporabnikov o pojavu posebej nevarnih ali močnih snovi in primesi, ki jih posreduje Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi.
Društvo Projekt človek je organizacija, ki pomaga osebam z različnimi oblikami zasvojenosti. So nevladna, humanitarna in neprofitna organizacija, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo. V Sloveniji je program prisoten že od leta 1994 in velja za največjo institucijo v Sloveniji, ki se ukvarja s problematiko zasvojenosti. Posameznikom nudijo strokovno pomoč, delavno terapijo, različne oblike psihoterapije, svetovanje, športne, kulturne in ustvarjalne dejavnosti, različna izobraževanja v obliki seminarjev, vzporedno terapijo za družine, zagovarjajo abstinence in kvalitetno življenje brez drog. Projekt človek letno pomaga 1.000 osebam (tako zasvojenim kot njihovim najbližjim), zaposlenih ima 40 delavcev, ki pokrijejo različne stroke in 45 prostovoljcev. Organizacija poudarja pomembnost vključenosti celotne družine v progam. V sklopu Projekta človek se izvajajo tudi preventivni program, katerih namen je ozaveščanje o zdravem načinu življenja. Od leta 2010 je program tudi pobudnik projekta socialnega zaposlovanja ˝Iz koša˝, ki pomaga težje zaposljivim osebam pri vstopu na trg dela. Več kot 85% posameznikov se po priključitvi k program uspešno integrira v družbo.
Projekt Iz koša, z uradnim nazivom Usposabljanje in zaposlovanje bivših zasvojenih oseb za ekološko in varčno predelavo odpadnih materialov v uporabne predmete umetne obrti, je izvajan s ciljem spodbujanja dostopa do zaposlovanja ranljivim skupinam in ustvarjanjem delovnih mest.

Zavod Papilot je vodilna slovenska organizacija na področju zaposlovanja, usposabljanja in razvijanja človeških potencialov. Skrbijo za razvoj kvalitete življenja posameznika in skupnosti. Njihovi programi so namenjeni težko zaposljivim, invalidom, mladim, osebam s težavami odvisnosti, osebam na prestajanju kazni, starejšim – njihov glavni cilj je spodbujanje zaposlovanja ranljivega dela populacije. Z izvajanjem programov socialne vključenosti pomagajo osebam do ponovne socialne in delovne integracije, skupaj vzdržujejo in razvijajo kompetence, potrebne za uspešno vključevanje v vsakdanje življenje.Oglejte si
naše terapevte, ki pomagajo pri odvisnostihRebeka Dragar, študentka magistrskega študija psihologije

Članek je bil pripravljen v okviru projekta "Uporaba sodobnih komunikacijskih medijev pri osveščanju glede duševnega zdravja mladih na prehodu v odraslost" Oddelka za psihologijo Filozofske Fakultete v Ljubljani in podjetja Talk Through d.o.o. s spletnim mestom www.mojpsihoterapevt.si

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Morda bi vas zanimalo tudi:
Zgodba s psihoterapevtskega kavča - odvisnosti
Kaj je psihoterapija?
Znani so povedali o svojih duševnih težavah

Oglejte si
naše terapevte
Prenesi eRevijo

Za dobro duševno zdravje; št. 15, poletje 2024

Prenesi
Ta stran uporablja piškotke. Več
Strinjam seNe strinjam se