Jasmina Pelc

Specializantka psihoterapije

Psihoanalitična psihoterapija, Geštalt psihoterapija, Otroška in mladostniška psihoterapija
 • Osebna psihoterapija
 • Online psihoterapija
 • Partnerska psihoterapija
 • Ljubljana, Domžale
 • 11 let izvajanja terapij

"There is no good reason why we should not develop and change until the last day we live."
- Karen Horney


 • obvladovanju čustvenih stisk in stresnega obdobja v vašem življenju
 • duševnih motnjah in motnjah osebnosti (depresija, anksioznost, bipolarna motnja, obsesivno kompulzivna motnja, mejna osebnostna motnja)
 • ozaveščanju motečih prepričanj, ki vas ovirajo pri vsakodnevnem funkcioniranju in učenju novih prilagoditvenih strategij 
 • težavah z izgorelostjo (utrujenost, brezvoljnost, bolečine neznanega izvora, obup, nemoč, nezmožnost postavljanja meja, mobing na delovnem mestu)
 • paničnih napadih
 • psihosomatskih motnjah
 • občutkih osamljenosti, praznine, odtujenosti od sebe in drugih 
 • občutkih odtujenosti od lastnega telesa
 • težavah v navezovanju stikov, občutkih manjvrednosti, odvisnosti od odnosov
 • težavah v družinskih, partnerskih in poslovnih odnosih 
 • težavah v spolnosti
 • predelovanju izgube ob ločitvi ali smrti 
 • odkrivanju lastnega potenciala, iskanju smisla ter krepitvi samopodobe
 • ozaveščanju lastnih čustvenih potreb in samouresničevanju
 • v procesu učinkovite in trajne osebnostne spremembe
 • OTROCI IN MLADOSTNIKI:
 • razreševanju čustvenih stisk v družinskih odnosih ali odnosih z vrstniki v šoli
 • predelovanju čustvenih odzivov na travmatske dogodke, npr. ob ločitvi staršev oziroma izgubi enega od staršev, ter drugih travmatskih dogodkih kot so psihične, fizične in spolne zlorabe
 • psihosomatskih simptomih otrok in mladostnikov
 • premagovanju odvisnosti od elektronskih naprav
 • ozaveščanju lastnih odnosnih potreb in postavljanju meja
 • iskanju lastne identitete in smisla

DOBRODOŠLI!

Moja psihoterapevtska pot se je leta 2010 začela s študijem psihoterapije na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Sigmunda Freuda v Ljubljani in Dunaju (SFU), kjer sem se vpisala na dodiplomski študij in kasneje na specialistična študija iz psihoanalitične psihoterapije in geštalt psihoterapije. Leta 2015 sem svoje več kot 30-letne izkušnje pedagoškega dela z otroki in pridobljeno psihoterapevtsko znanje nadgradila še z dvoletnim specialističnim študijem iz otroške in mladostniške psihoterapije na SFU Dunaj, pod vodstvom univ. prof. dr. Brigitte Sindelar.

Psihosocialno prakso sem opravljala na Belem obroču Slovenije, kjer sem se pomagala posameznikom z izkušnjo družinskega nasilja in Mladinskem domu Malči Beličeve v Ljubljani. Psihiatrično prakso pa sem opravila v Psihiatričnih bolnišnicah Ormož in Ptuj (ambulanta in dnevni center) in v psihiatrični ordinaciji dr. Irme Kuhar. V lastni psihoterapiji (500 ur) sem poleg ozaveščanja svojih vsebin, pridobila še dober vpogled v proces psihoterapije. 

Trenutno delujem v zasebni praksi v Ljubljani in Domžalah in v Ambulanti SFU v Ljubljani. Redno obiskujem supervizije izkušenih mentorjev za psihoanalitično, geštalt in otroško ter mladostniško psihoterapijo ter druge seminarje. Delujem pod supervizijo doc. dr. Emila Benedika, dr. Milene Lipovšek ter dr. Karla Gollinga.

V celoti spoštujem in delam v skladu z normativi Etičnega kodeksa Evropske zveze za psihoterapijo (EAP), Etičnega kodeksa Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Psihoterapijo izvajam v slovenskem, nemškem, angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku.

MOJA VIZIJA

Zgodbe, ki jih piše življenje, so različne pa vendar podobne. Vse stremijo k človeški sreči, zadovoljstvu, izpolnjenosti in lastnemu uresničevanju. Pot do tega zavedanja je velikokrat trnova, polna vzponov in padcev, žalosti in trpljenja, strahu in nemoči. Vsakega od nas namreč zaznamuje preteklost ter oblikuje sedanjost, življenjske okoliščine in odnosi v katerih živimo. Verjamem, da ima vsak človek v sebi sposobnost, da oživi svoj potencial, pridobi večje zaupanje vase in v druge, začne sprejemati sebe in začuti svojo vrednost. Možnost ima, da osebno zraste, kar mu pomaga, da lažje in bolj sproščeno vstopa v odnose z drugimi ter bolj zadovoljno sobiva z njimi. Ljubeči in empatični odnosi pa nam prinesejo več veselja do življenja in so nam lahko v oporo in zaščito.

Prvi korak mora narediti človek sam, sprejeti odločitev kakšno življenje bi rad živel in poiskati pot, ki ga pripelje do želenega cilja. Kot psihoterapevt vam lahko pomagam s svojim strokovnim in pristnim odnosom, empatičnim brezpogojnim sprejemanjem vaših težav in iskreno željo po vaši dobrobiti in osebnostni rasti.

Preberite si intervju z mano

Osebna psihoterapija

Kaj je osebna psihoterapija?
60 €

Online psihoterapija

Kaj je online psihoterapija?
60 €

Partnerska psihoterapija

Kaj je partnerska psihoterapija?
80 €

Pri naročilu na kratko opišite svojo težavo oz. izziv, da vam bo terapevt/ka lažje pomagal/a. Predlog termina boste prejeli v roku 48 ur.

Za informacije pokličite: 041 55 82 82

Prenesi eRevijo

Za dobro duševno zdravje; št. 15, poletje 2024

Prenesi
Ta stran uporablja piškotke. Več
Strinjam seNe strinjam se