Marija Marenk

Družinsko sistemska psihoterapija

Družinska sistemska psihoterapija
 • Osebna psihoterapija
 • Online psihoterapija
 • Partnerska psihoterapija
 • Kidričeva cesta 66A, Škofja Loka
 • 11 let izvajanja terapij

"V problemih, s katerimi se soočamo v našem življenju, tlijo rešitve in nove poti do naših ciljev." - Julia Doria


 • težavah in stiskah v medsebojnih odnosih, partnerstvu in v družini
 • soočanja s stresnimi spremembami v življenju (izgube, ločitve, bolezen,…)
 • preobremenjenosti in izgorelosti
 • vzgojnih, vedenjskih, čustvenih in psihosomatskih težav otrok in mladostnikov
 • šolskih težavah
 • pomankanja samozavesti, samospoštovanja
 • razreševanju občutkov strahu, sramu, krivde
 • tesnobnosti, depresiji in paničnih napadih
 • težavah s spanjem
 • psihosomatskih motnjah
 • osebnostni rasti in spreminjanju miselnih, čustvenih in vedenjskih vzorcev
 • iskanju smisla v življenju in notranje moči

Po izobrazbi sem diplomirana specialna pedagoginja in več let sem skozi dinamično delo v vzgojno-izobraževalni ustanovi, osnovni šoli in posebnih izobraževalnih programih z nižjim izobrazbenim standardom pomagala otrokom in mladostnikom, jim pomagala iskati njihove moči in oporne točke. Ob delu sem se stalno izobraževala na področjih vzgoje in osebne rasti.

Z namenom, da bi bolje razumela dinamiko med mladostniki in njihovimi družinami, sem se vpisala na podiplomski študij iz psihoterapije pod vodstvom dr. Slavka Ziherla in družinske sistemske terapije na Medicinski fakulteti, Katedri za psihiatrijo, ki sem ga leta 2015 tudi zaključila. V okviru petletnega študija je bil poleg teoretičnega dela velik poudarek na praktičnem oz. izkustvenem delu. Izvajala sem partnersko in družinsko terapijo pod supervizijo prim. Mojce Brecelj Kobe in mag. Dubravke Trampuž. 

S prostovoljnim delom sem se že v mladosti vključevala v različne skupine, kjer sem ob raznovrstnih aktivnostih opazovala doživljanje in reakcije različnih ljudi. Od blizu sem srečevala stiske otrok, mladostnikov in njihovih družin, ki so se znašli v čustvenih, zdravstvenih in socialno-ekonomskih težavah. Med študentskim delom v zdravstvu in poletnim delom z otroki in mladostniki sem vedno bolj odkrivala prepletenost in odvisnost med psihičnim, fizičnim in duševnim svetom, zdravjem, družino in ostalimi dejavniki. To je bil razlog, da sem izbrala študij, kjer sem lahko poglobljeno odkrivala vsa ta področja.

Za kvalitetno delo sem kasneje dopolnjevala tudi svoje znanje o avtizmu, Brain gym-u, specifična znanja povezana z učnimi težavami ter pridobila tudi naziv mediator. Vključila sem se v Psihološko svetovanje v akutnih stiskah, posameznikom, parom in družinam (supervizorka psihiatrinja Mirjana Radovanović), ter mladostnikom (supervizorka klinična psihologinja Simona Sanda). 

Izvajam predavanja in delavnice za starše na temo zdravega razvoja otroka, komunikacije, postavljenja zdravih meja in učenja delovnih navad. Izvajam tudi predavanja za strokovne delavce vrtcev in šol na temo družine in dela z otroki s posebnimi potrebami. Udeležujem se mednarodnih konferenc, na predavanjih sem že predstavljala povezavo praktičnih in teoretičnih specifik družinske sistemske terapije. 

Pri svojem psihoterapevtskem delu spoštujem Zakon o varstvu osebnih podatkov in Etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Preberite si intervju z mano
Članstvo v psihoterapevtskih organizacijah
 • Slovensko društvo za sistemsko družinsko terapijo
 • Slovensko združenje za preprečevanje samomora

Osebna psihoterapija

Kaj je osebna psihoterapija?
65 €

Online psihoterapija

Kaj je online psihoterapija?
65 €

Partnerska psihoterapija

Kaj je partnerska psihoterapija?
80 €

Pri naročilu na kratko opišite svojo težavo oz. izziv, da vam bo terapevt/ka lažje pomagal/a. Predlog termina boste prejeli v roku 48 ur.

Za informacije pokličite: 041 55 82 82

Prenesi eRevijo

Za dobro duševno zdravje; št. 15, poletje 2024

Prenesi
Ta stran uporablja piškotke. Več
Strinjam seNe strinjam se