Odvisnosti

V današnjem hitro spreminjajočem se svetu se srečujemo z različnimi oblikami odvisnosti, ki segajo od poseganja po substancah, kot so alkohol in droge, do vedenjskih vzorcev, ki lahko postanejo moteča in škodljiva, kot je na primer prekomerno igranje videoiger ali iger na srečo. Za oblikovanje učinkovitih strategij za spopadanje s težavo odvisnosti je ključno razumevanje osnov psihologije, ki pojasnjujejo kako do odvisnosti sploh pride in kaj jo vzdržuje.

Odvisnost ni le fizična vez s substanco ali določenim vedenjem, temveč zajema tudi močan psihološki vidik. Je naša nepotešljiva potreba po nečem, kar nas zadovoljuje ali nam zagotavlja ugodje.

Eden od ključnih dejavnikov, ki prispeva k razvoju odvisnosti, je biološka predispozicija. Raziskave namreč kažejo, da genska podlaga igra pomembno vlogo pri oblikovanju posameznikovega odnosa do substanc ali vedenj. Nekateri posamezniki so bolj nagnjeni k odvisnosti tudi zaradi nevrokemičnih dejavnikov, ki vplivajo predvsem na njihovo sposobnost obvladovanja impulzov. Poleg tega pa tudi okoljski dejavniki igrajo ključno vlogo pri razvoju odvisnosti. Stres, travme, družbeni pritiski in nedostopnost zdravih načinov soočanja s čustvi lahko vodijo v iskanje utehe v substancah ali vedenjih, ki ponujajo takojšnje olajšanje. Razumevanje teh okoliščin je ključno za oblikovanje preventivnih pristopov in učinkovitih strategij za spopadanje s težavami odvisnosti.

Ena od ključnih metod za premagovanje odvisnosti je psihoterapevtsko zdravljenje. Terapevtski pristopi se razlikujejo glede na vrsto odvisnosti in posameznikove potrebe. Vedenjsko-kognitivna terapija (VKT) se pogosto uporablja za obravnavo nezdravih vzorcev mišljenja in vedenja, ki prispevajo k odvisnosti. Tovrstni psihoterapevt pomaga posamezniku prepoznati in spremeniti negativne vzorce ter razviti bolj zdrave strategije za soočanje s stresom. Pomemben del terapevtskega procesa je tudi delo na identifikaciji sprožilcev in razvoju strategij za njihovo obvladovanje. S tem se posameznik nauči, kako se izogniti situacijam ali čustvom, ki lahko sprožijo željo po odvisniškem vedenju oz. v primeru, da se situaciji ne morejo izogniti, kako obvladovati svoje vedenje.

Pri premagovanju odvisnosti je ključnega pomena tudi družbena podpora. Posamezniki, ki se soočajo s to težavo, se pogosto počutijo osamljene in nemočne. Družinska ali skupinska terapija omogočata ustvarjanje varnega prostora, kjer lahko posameznik deli svoje izkušnje, pridobi podporo in se uči od drugih, ki so doživeli podobne izzive. Obvladovanje odvisnosti ni le zdravljenje simptomov, temveč tudi gradnja trajnih sprememb v življenju posameznika. Pomembno je razviti nove, zdrave vzorce življenja in obvladovanja stresa. Poleg tega pa je ključnega pomena tudi sprejetje odgovornosti za svoje dejanje in aktivno sodelovanje pri terapevtskem procesu.

Stigma pri odvisnosti še dodatno obtežuje posameznikovo pot k okrevanju. Pogosto so ljudje, ki se soočajo z odvisnostjo, označeni kot slabši ali nezmožni obvladovanja svojega življenja. Ta družbena oznaka lahko ustvarja ovire pri iskanju pomoči in podpore, saj posamezniki občutijo sram, ki otežuje iskanje zdravljenja. Zelo pomembno je ozaveščanje družbe o stigmi in spodbujanje sočutja ter razumevanja do tistih, ki se borijo z odvisnostjo, da bi omogočili uspešno okrevanje.

V zaključku je pomembno poudariti, da je odvisnost kompleksen problem, ki zahteva celosten pristop. Z združevanjem terapevtskih pristopov, družbene podpore in posameznikove odločenosti, da bo sprejel pomembne življenjske spremembe, je mogoče premagati odvisnost ter doseči trajne pozitivne spremembe v življenju.

Lea Bernik

Specializantka psihoterapije

O terapevtu

David Srakar

Certificiran psihoterapevt

O terapevtu

dr. Miha Zagoričnik

Specializant psihoterapije, dr. psihologije

O terapevtu
Oglejte si tudi naše ostale terapevte.Vsi terapevti

Odvisnost od alkohola

Odvisnost od alkohola je bolezen celotne družine, ki pusti posledice predvsem na otrocih. V družini pogosto pride do zamenjave vlog in otroci začnejo skrbeti za svoje odvisne starše, namesto da bi starši skrbeli za svoje otroke. Osebe, ki izhajajo iz družin, v katerih je bila prisotna bolezen odvisnosti, so veliko bolj ranljive od tistih, ki so se rodili v zdravih družinah. V večji nevarnosti so, da postanejo tudi sami odvisni od alkohola, pa tudi, da skozi življenje konstantno prevzemajo skrbstveno vlogo ali postavljajo potrebe drugih pred svoje lastne. Pogosto pa imajo ljudje šele kot odrasli to možnost, da pozdravijo, skozi proces psihoterapije, svoje rane iz otroštva.
Več...

Ali sem v nevarnosti za odvisnost od alkohola?

Uživanje alkoholonih pijač je v naši družbi zelo prisotno in je del naše kulture. To predstavlja tudi splošna naklonjenost ljudi do pitja alkohola. Alkoholne pijače so splošno dostopne, načeloma samo polnoletnim osebam. Poleg splošnega uživanja alkohola pa so sprejemljive tudi velike količine popitega alkohola, dokler se ti ne pozna ali več kot toliko. Ljudske smernice se razlikujejo od tistih, ki jih priporoča stroka. Ampak kako sploh vemo, kdaj smo popili preveč alkohola? Kako se lahko orientira laik? Kako vemo, ali je potrebno
spremeniti odnos do alkohola?

Več...

Alkohol in družinska dinamika: Razumevanje in obvladovanje vpliva

Alkohol ima moč, da oblikuje in pogosto tudi izkrivi družinsko dinamiko. Njegov vpliv sega daleč preko osebe, ki pije, in na različne načine vpleta vse družinske člane.
V nadaljevanju bomo raziskali, kako alkohol vpliva na družinsko življenje, kako se lahko družinski člani spoprimejo s temi izzivi in kako lahko skupaj najdejo pot k bolj zdravemu in srečnejšemu sobivanju.

Več...

Prenesi eRevijo

Za dobro duševno zdravje; št. 15, poletje 2024

Prenesi
Ta stran uporablja piškotke. Več
Strinjam seNe strinjam se