Katja Malavašič Senica

Specializantka psihoterapije, univ.dipl.psih.

Razvojna analitična psihoterapija
 • Osebna psihoterapija
 • Online psihoterapija
 • Ljubljana center
 • 3 leta izvajanja terapij

Težke izkušnje, stiska, bolečina - vse to so lahko vzpodbude za začetek nove poti raziskovanja sebe, svoje preteklosti in pomembnih odnosov. Z boljšim razumevanjem imamo več možnosti za spremembo tistih vidikov svojega delovanja, ki nam povzročajo trpljenje. Na ta način osebnostno rastemo in si ustvarjamo pogoje za bolj zadovoljujočo prihodnost.


 • spoprijemanju z različnimi življenjskimi krizami, ob katerih spoznavate, da jih sami težje obvladujete (ste prekomerno zaskrbljeni, potrti, vznemirjeni)
 • stiskah po travmatičnih izkušnjah
 • čustvenih problemih, kot so občutja tesnobnosti, dolgotrajne žalosti, apatičnosti, praznine, nekontroliranih izbruhih jeze ipd.
 • težavah s slabo samopodobo in nezadovoljstvu s seboj
 • težavah v medosebnih odnosih
 • stiskah v nosečnosti in v obdobju starševstva
 • psihosomatskih obolenjih
 • motnjah hranjenja
 • pripravah na starševstvo in družino

Po izobrazbi sem univerzitetno diplomirana psihologinja. Diplomirala sem leta 2013 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Od nekdaj so me zanimali dejavniki duševnega razvoja; torej, kaj je tisto, kar nas dela takšne, kot smo. Tekom študija psihologije so me pritegnile predvsem teme klinične in razvojne psihologije.
Po diplomi sem se vključila v študij razvojne analitične psihoterapije na Inštitutu za klinično psihologijo in psihoterapijo v Ljubljani (IKPP), kjer sem leta 2018 uspešno zaključila teoretični del študija in pridobila naziv specializantke razvojne analitične psihoterapije. V času psihoterapevtskega izobraževanja sem opravila tudi večletno osebno izkušnjo. Od leta 2021 naprej na IKPP-ju pod redno supervizijo opravljam razvojno analitično psihoterapijo z odraslimi.

Leta 2023 sem zaključila tudi usposabljanje na prvi stopnji študija vedenjsko-kognitivne psihoterapije. Istega leta sem odprla svojo privatno psihoterapevtsko ambulanto, kjer delam pretežno z odraslimi klienti.

Razvojna analitična psihoterapija me je pritegnila, ker posameznika obravnava celostno in se osredotoča na vzroke njegovih težav. Poudarja pomen razvoja in izkušenj, ki jih posameznik pridobiva in soustvarja tekom življenja. Življenje se pogosto odvija po nekih logičnih principih in tudi naša duševnost deluje na ta način. V psihoterapevtskem procesu skušamo preko psihologičnega mišljenja doumeti logiko, ki se skriva v ozadju površinskega, zavestnega dela. S spoznavanjem preteklih izkušenj in zgodnjih dejavnikov razvoja skušamo razumeti in ozavestiti posameznikove avtomatične vzorce (čustvene, vedenjske, telesne reakcije), ki izvirajo iz preteklosti in posamezniku v sedanjosti povzročajo težave. S tem, ko vzorec prepoznamo in ga ozavestimo, lahko počasi razbijamo nefunkcionalne avtomatizme. Na ta način z lastno voljo delujemo v smeri funkcionalnih sprememb in s tem osebnostne rasti. Razvojno analitičen psihoterapevtski proces je usmerjen v trajne in globlje osebnostne spremembe, zato navadno traja dlje časa.

Izkušnje za delo z različno starimi otroki in odraslimi sem pridobila tudi v okviru dela na eni izmed Ljubljanskih osnovnih šol, kjer sem bila približno tri leta zaposlena kot psihologinja. Psihološko pomoč sem nudila otrokom in njihovim staršem ter učiteljem. V času študija psihologije sem opravljala prakso v Mladinskem zdravilišču Rakitna, kjer sem obravnavala otroke in mladostnike z vedenjskimi in čustvenimi težavami.

Raziskovalno sem se v največji meri ukvarjala s področjem motenj hranjenja v povezavi z dejavniki primarne družine in navezanosti in imela na to temo strokovna predavanja v okviru Psihiatrične klinike Ljubljana. Oblikovala sem tudi delavnico za psihoterapevtsko pomoč osebam, ki trpijo zaradi različnih težav v zvezi z ne-zdravim načinom prehranjevanja, predvsem zaradi težav, povezanih z izgubo občutka nadzora nad hranjenjem. Zanimajo me teme s področja zgodnjega razvoja in preventivne dejavnosti, ki so s tem povezane (npr. priprava na starševstvo in družino). Izkušnje, ki sem jih pridobila z delom v šoli, uporabljam tudi pri delu z otroki, ki imajo težave na učnem področju in v procesu svetovanja njim in njihovim staršem.
Kot psihoterapevtka sledim sodobnim strokovnim spoznanjem s področja razvojne in klinične psihologije ter nevroznanosti.

Pri svojem delu sem zavezana k upoštevanju etičnih načel in k ohranjanju zaupnosti v skladu s Kodeksom poklicne etike Združenja psihoterapevtov Slovenije, Kodeksom poklicne etike psihologov, z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Sem članica Slovenskega društva za razvojno analitično psihoterapijo.

Preberite si intervju z mano
Članstvo v psihoterapevtskih organizacijah
 • Slovensko društvo za razvojno analitično psihoterapijo

Osebna psihoterapija

Kaj je osebna psihoterapija?
55 €

Online psihoterapija

Kaj je online psihoterapija?
55 €

Pri naročilu na kratko opišite svojo težavo oz. izziv, da vam bo terapevt/ka lažje pomagal/a. Predlog termina boste prejeli v roku 48 ur.

Za informacije pokličite: 041 55 82 82

Prenesi eRevijo

Za dobro duševno zdravje; št. 15, poletje 2024

Prenesi
Ta stran uporablja piškotke. Več
Strinjam seNe strinjam se